LINH KIỆN MIỀN NAM

NHÀ PHÂN PHỐI MÁY LÀM MÁT - MÁY LỌC NƯƠC - LINH KIỆN

GIÁ LUÔN TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ : 79 đường số 8, P.BHH B, Q,Bình Tân, TP.HCM

Hotline: 08 1800 6080 – 077 777 3679

(Cách trạm thu phí An sương 800m)

MÃ SẢN PHẨM

TÊN LINH KIỆN SẢN PHẨM

LINH KIỆN MÁY LỌC NƯỚC ĐẠI VIỆT

DKA-00800A / DK-800A

Máy làm mát Daikio Daikiosan DKA-00800a / DK-800A

DKA-01500B / DK-1500B

Máy làm mát Daikio Daikiosan dka 01500B DK 1500B

DKA-02500B / DK-2500B

Máy làm mát Daikio Daikiosan dka 02500B DK 2500B

DKA-03500B

Máy làm mát Daikiosan DKA-03500B

DKA-03500C

Máy làm mát Daikiosan DKA-03500C

DKA-04000A

Máy làm mát Daikiosan DKA-04000A

DKA-04000B

Máy làm mát Daikiosan DKA-04000B

DKA-04000C

Máy làm mát Daikiosan DKA-04000C

DKA-04000D

Máy làm mát Daikiosan DKA-04000D

DKA-04000E

Máy làm mát Daikiosan DKA-04000E

DKA-04000F

Máy làm mát Daikiosan DKA-04000F

DKA-04000D

Máy làm mát Daikiosan DKA-04000G

DKA-04500A

Máy làm mát Daikiosan DKA-04500A

DKA-04500C

Máy làm mát Daikiosan DKA-04500C

DKA-04500D

Máy làm mát Daikiosan DKA-04500D

DKA-05000A

Máy làm mát Daikiosan DKA-05000A

DKA-05000B

Máy làm mát Daikiosan DKA-05000B

DKA-05000C

Máy làm mát Daikiosan DKA-05000C

DKA-05000D

Máy làm mát Daikiosan DKA-05000D

DKA-05000E

Máy làm mát Daikiosan DKA-05000E

DKA-05000G

Máy làm mát Daikiosan DKA-05000G

DKA-05000I

Máy làm mát Daikiosan DKA-05000I

DKA-06000A

Máy làm mát Daikiosan DKA-06000A

DKA-06000B

Máy làm mát Daikiosan DKA-06000B

DKA-06000C

Máy làm mát Daikiosan DKA-06000C

DKA-07000A

Máy làm mát Daikiosan DKA-07000A

DKA-10000A

Máy làm mát Daikiosan DKA-10000A

DKA-15000A

Máy làm mát Daikiosan DKA-15000A

MKA-03500A

Máy làm mát Makano MKA-03500A

MKA-03500B

Máy làm mát Makano MKA-03500B

MKA-03500C

Máy làm mát Makano MKA-03500C

MKA-04000A

Máy làm mát Makano MKA-04000A

MKA-04000B

Máy làm mát Makano MKA-04000B

MKA-04000C

Máy làm mát Makano MKA-04000C

MKA-04000E

Máy làm mát Makano MKA-04000E

MKA-05000C

Máy làm mát Makano MKA-05000C

MKA-05500A

Máy làm mát Makano MKA-05500A

MKA-05500B

Máy làm mát Makano MKA-05500B

MKA-05500C

Máy làm mát Makano MKA-05500C

MKA-05500D

Máy làm mát Makano MKA-05500D

MKA-06000A

Máy làm mát Makano MKA-06000A

MKA-08000B

Máy làm mát Makano MKA-08000B

   
   
   
   
   
   
   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

zalo