MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
DKA-04500A Động cơ quạt DKA-04500A Cái 710,302
DKA-04500A Thùng nước DKA-04500A Cái 347,497
DKA-04500A Vỏ nhựa mặt trên DKA-04500A Cái 340,345
DKA-04500A Vỏ nhựa mặt trước DKA-04500A Cái 281,486
DKA-04500A Bơm nước DKA-04500A Cái 277,194
DKA-04500A Vỏ nhựa mặt sau DKA-04500A Cái 205,544
DKA-04500A Tấm làm mát sau DKA-04500A Cái 287,458
DKA-04500A Thùng carton DKA-04500A Cái 207,725
DKA-04500A Cánh quạt DKA-04500A Cái 127,824
DKA-04500A Nắp vỏ nhựa trên DKA-04500A Cái 121,587
DKA-04500A Vỏ nhựa bên hông DKA-04500A Cái 225,630
DKA-04500A Tấm làm mát hông DKA-04500A Cái 129,968
DKA-04500A Động cơ đảo DKA-04500A Cái 87,245
DKA-04500A Bảng nhựa khiển DKA-04500A Cái 62,039
DKA-04500A Nút xả DKA-04500A Cái 56,646
DKA-04500A Công tắc bơm, đảo DKA-04500A Cái 50,110
DKA-04500A Công tắc tốc độ DKA-04500A Cái 54,633
DKA-04500A Thanh đỡ động cơ quạt DKA-04500A Cái 55,136
DKA-04500A Bánh xe không khóa DKA-04500A Cái 41,518
DKA-04500A Bánh xe có khóa DKA-04500A Cái 56,568
DKA-04500A Thanh giữ lá đảo ngang lớn DKA-04500A Cái 43,784
DKA-04500A Đá khô DKA-04500A Cái 59,159
DKA-04500A Máng hứng nước sau DKA-04500A Cái 39,421
DKA-04500A Thanh đỡ công tắc DKA-04500A   38,024
DKA-04500A Thanh giữ lá đảo ngang nhỏ DKA-04500A Cái 38,152
DKA-04500A Lá đảo dọc DKA-04500A Cái 34,891
DKA-04500A Ống nước DKA-04500A Cái 34,472
DKA-04500A Máng hứng nước hông DKA-04500A Cái 32,945
DKA-04500A Ống xả nước DKA-04500A Cái 32,871
DKA-04500A Thanh đỡ động cơ đảo DKA-04500A Cái 32,814
DKA-04500A Chốt đệm tấm làm mát DKA-04500A Cái 32,814
DKA-04500A Nắp kính trên DKA-04500A Cái 229,271
DKA-04500A Khung nắp kính trên DKA-04500A Cái 69,522
DKA-04500A Thanh giữ lá đảo dọc nhỏ DKA-04500A Cái 35,523
DKA-04500A Thanh giữ lá đảo dọc lớn DKA-04500A Cái 35,523
DKA-04500A Thanh truyền động DKA-04500A Cái 32,814
DKA-04500A Lá đảo ngang DKA-04500A Cái 32,679
DKA-04500A Hộp đựng động cơ đảo DKA-04500A Cái 32,294
DKA-04500A Núm vặn DKA-04500A Cái 30,210
DKA-04500A Tụ DKA-04500A Cái 97,829
DKA-04500A Cốt động cơ đảo DKA-04500A Cái 26,043Linh ki
zalo