MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
DKA-04500D Bảng nhựa khiển DKA-04500D Cái 54,891
DKA-04500D Bảng mạch nguồn DKA-04500D Cái 285,090
DKA-04500D Bảng mạch điều khiển DKA-04500D Cái 285,090
DKA-04500D Bơm nước DKA-04500D Cái 277,194
DKA-04500D Bánh xe có khóa DKA-04500D Cái 63,476
DKA-04500D Bánh xe không khóa DKA-04500D Cái 80,971
DKA-04500D Cánh quạt DKA-04500D Cái 309,589
DKA-04500D Lá đảo ngang DKA-04500D Cái 38,677
DKA-04500D Điều khiển từ xa DKA-04500D Cái 52,444
DKA-04500D Thanh giữ lá đảo ngang DKA-04500D Cái 56,400
DKA-04500D Thùng carton DKA-04500D Cái 228,161
DKA-04500D Động cơ quạt DKA-04500D Cái 1,646,323
DKA-04500D Thùng nước DKA-04500D Cái 536,096
DKA-04500D Miệng gió DKA-04500D Cái 464,827
DKA-04500D Vỏ nhựa mặt sau DKA-04500D Cái 409,964
DKA-04500D Vỏ nhựa mặt trước DKA-04500D Cái 405,059
DKA-04500D Vỏ nhựa mặt trên DKA-04500D Cái 335,439
DKA-04500D Tấm làm mát sau DKA-04500D Cái 287,458
DKA-04500D Dây nguồn chống giật DKA-04500D Cái 317,278
DKA-04500D Vỏ nhựa bên hông DKA-04500D Cái 220,609
DKA-04500D Vỏ nhựa bên phải DKA-04500D Cái 220,609
DKA-04500D Tấm làm mát hông DKA-04500D Cái 145,961
DKA-04500D Động cơ đảo DKA-04500D Cái 117,769
DKA-04500D Lưới lọc DKA-04500D Cái 90,119
DKA-04500D Lưới lọc hông DKA-04500D Cái 90,119
DKA-04500D Thanh đỡ động cơ quạt DKA-04500D Cái 83,607
DKA-04500D Cảm biến mực nước DKA-04500D Cái 111,118
DKA-04500D Kênh phân phối nước sau DKA-04500D Cái 68,762
DKA-04500D Nắp châm nước DKA-04500D Cái 69,140
DKA-04500D Máng hứng nước sau DKA-04500D Cái 64,249
DKA-04500D Kênh phân phối nước hông DKA-04500D Cái 60,164
DKA-04500D Thanh giữ lá đảo dọc DKA-04500D Cái 56,400
DKA-04500D Máng hứng nước hông DKA-04500D Cái 55,384
DKA-04500D Nút xả DKA-04500D Cái 55,136
DKA-04500D Tụ DKA-04500D Cái 97,829
DKA-04500D Lá đảo dọc DKA-04500D Cái 42,768
DKA-04500D Thanh truyền động DKA-04500D Cái 40,107
zalo