MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
DKA-07000A Bảng nhựa khiển DKA-07000A Cái 51,672
DKA-07000A Bảng nhựa khiển DKA-07000A Cái 51,672
DKA-07000A Bảng mạch nguồn DKA-07000A Cái 507,914
DKA-07000A Bảng mạch điều khiển DKA-07000A Cái 416,270
DKA-07000A Bơm nước DKA-07000A Cái 277,194
DKA-07000A Bánh xe có khóa DKA-07000A Cái 113,053
DKA-07000A Bánh xe không khóa DKA-07000A Cái 95,487
DKA-07000A Cánh quạt DKA-07000A Cái 404,500
DKA-07000A Chân đỡ DKA-07000A Cái 193,685
DKA-07000A Chân đỡ DKA-07000A Cái 193,685
DKA-07000A Tấm làm mát sau DKA-07000A Cái 705,097
DKA-07000A Tấm làm mát hông DKA-07000A Cái 145,961
DKA-07000A Thanh đỡ động cơ quạt DKA-07000A Cái 98,462
DKA-07000A Thanh đỡ động cơ quạt DKA-07000A Cái 98,462
DKA-07000A Lá đảo dọc DKA-07000A Cái 31,839
DKA-07000A Lá đảo dọc DKA-07000A Cái 31,839
DKA-07000A Lưới lọc sau DKA-07000A Cái 127,855
DKA-07000A Kênh phân phối nước hông DKA-07000A Cái 36,721
DKA-07000A Miệng gió DKA-07000A Cái 262,184
DKA-07000A Thanh ốp miệng gió DKA-07000A Cái 262,184
DKA-07000A Động cơ quạt DKA-07000A Cái 2,274,580
DKA-07000A Nắp châm nước DKA-07000A Cái 68,653
DKA-07000A Nắp châm nước DKA-07000A Cái 68,653
DKA-07000A Điều khiển từ xa DKA-07000A Cái 83,262
DKA-07000A Điều khiển từ xa DKA-07000A Cái 83,262
DKA-07000A Thanh báo chỉ mực nước DKA-07000A Cái 53,629
DKA-07000A Thanh dọc giữ tấm làm mát sau DKA-07000A Cái 50,110
DKA-07000A Thanh ngang giữ tấm làm mát sau DKA-07000A Cái 50,110
DKA-07000A Thanh giữ lá đảo dọc DKA-07000A Cái 51,998
DKA-07000A Thanh giữ lá đảo ngang DKA-07000A Cái 51,998
DKA-07000A Thanh giữ lá đảo ngang DKA-07000A Cái 51,998
DKA-07000A Thanh truyền động DKA-07000A Cái 112,042
DKA-07000A Thanh truyền động DKA-07000A Cái 112,042
DKA-07000A Thùng carton DKA-07000A Cái 339,529
DKA-07000A Thùng carton DKA-07000A Cái 339,529
DKA-07000A Thùng nước DKA-07000A Cái 704,895
DKA-07000A Thùng nước DKA-07000A Cái 704,895
DKA-07000A Tụ DKA-07000A Cái 136,942
DKA-07000A Vỏ nhựa bên hông DKA-07000A Cái 195,501
DKA-07000A Vỏ nhựa mặt sau DKA-07000A Cái 331,515
DKA-07000A Vỏ nhựa mặt sau DKA-07000A Cái 331,515
DKA-07000A Vỏ nhựa mặt trên DKA-07000A Cái 258,186
DKA-07000A Vỏ nhựa mặt trên DKA-07000A Cái 258,186
DKA-07000A Vỏ nhựa mặt trước DKA-07000A Cái 419,775
DKA-07000A Vỏ nhựa mặt trước DKA-07000A Cái 419,775
DKA-07000A Dây nguồn chống giật DKA-07000A Cái 317,278
DKA-07000A Vỏ nhựa bên phải DKA-07000A Cái 195,501
DKA-07000A Vỏ nhựa bên hông DKA-07000A Cái 195,501
DKA-07000A Động cơ đảo DKA-07000A Cái 149,573
DKA-07000A Phao cơ DKA-07000A Cái 126,359
DKA-07000A Kênh phân phối nước sau DKA-07000A Cái 123,973
DKA-07000A Máng hứng nước sau DKA-07000A Cái 110,239
DKA-07000A Cảm biến mực nước DKA-07000A Cái 111,118
DKA-07000A Lưới lọc hông DKA-07000A Cái 69,522
DKA-07000A Máng hứng nước DKA-07000A Cái 61,984
DKA-07000A Ống nước DKA-07000A Cái 53,629
DKA-07000A Hộp đựng bảng mạch điều khiển DKA-07000A Cái 53,128
DKA-07000A Lá đảo ngang DKA-07000A Cái 40,782
DKA-07000A Lá đảo ngang DKA-07000A Cái 40,782
DKA-07000A Hộp đựng động cơ đảo DKA-07000A Cái 36,982
DKA-07000A Nút xả DKA-07000A Cái 33,336
DKA-07000A Nút xả DKA-07000A Cái 33,336
DKA-07000A Thanh giữ cảm biến mực nước DKA-07000A Cái 32,891
DKA-07000A Thanh giữ bơm DKA-07000A Cái 32,891
DKA-07000A Giữ tụ điện DKA-07000A Cái 32,814
DKA-07000A Thanh giữ tấm làm mát hông DKA-07000A Cái 31,182
DKA-07000A Thanh giữ tấm làm mát hông DKA-07000A Cái 31,182
zalo