MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
DKA-05000I Thùng nước DKA-05000I Cái 312,847
DKA-05000I Nút xả DKA-05000I Cái 30,210
DKA-05000I Vỏ nhựa mặt trên DKA-05000I Cái 205,544
DKA-05000I Vỏ nhựa mặt trước DKA-05000I Cái 190,480
DKA-05000I Vỏ nhựa mặt sau DKA-05000I Cái 111,195
DKA-05000I Vỏ nhựa bên hông DKA-05000I Cái 126,494
DKA-05000I Thùng carton DKA-05000I Cái 207,725
DKA-05000I Nắp kính trên DKA-05000I Cái 270,102
DKA-05000I Tấm làm mát sau  DKA-05000I Cái 130,707
DKA-05000I Tấm làm mát hông DKA-05000I Cái 89,177
DKA-05000I Bảng nhựa điều khiển DKA-05000I Cái 190,440
DKA-05000I Nút tốc độ DKA-05000I Cái 32,814
DKA-05000I Nút đảo DKA-05000I Cái 32,814
DKA-05000I Nút bơm DKA-05000I Cái 32,814
DKA-05000I Bộ điều khiển cơ  DKA-05000I Cái 136,852
DKA-05000I Khung nắp kính trên DKA-05000I Cái 131,457
zalo