MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
DKA-06000B Bảng nhựa khiển of DKA-06000B Cái 66,328
DKA-06000B Bảng mạch nguồn DKA-06000B Cái 307,984
DKA-06000B Bảng mạch điều khiển DKA-06000B Cái 307,984
DKA-06000B Bơm nước DKA-06000B Cái 277,194
DKA-06000B Bánh xe có khóa DKA-06000B Cái 63,476
DKA-06000B Bánh xe không khóa DKA-06000B Cái 80,971
DKA-06000B Cánh quạt DKA-06000B Cái 207,725
DKA-06000B Thanh đỡ động cơ quạt DKA-06000B Cái 60,164
DKA-06000B Lá đảo dọc DKA-06000B Cái 32,891
DKA-06000B Lá đảo ngang DKA-06000B Cái 31,312
DKA-06000B Kênh phân phối nước DKA-06000B Cái 68,762
DKA-06000B Động cơ quạt DKA-06000B Cái 956,104
DKA-06000B Điều khiển từ xa DKA-06000B Cái 64,609
DKA-06000B Cảm biến mực nước DKA-06000B Cái 111,118
DKA-06000B Thanh báo chỉ mực nước  Cái 32,814
DKA-06000B Thanh giữ lá đảo dọc DKA-06000B Cái 38,152
DKA-06000B Thanh giữ lá đảo ngang DKA-06000B Cái 31,312
DKA-06000B Thanh truyền động DKA-06000B Cái 62,175
DKA-06000B Thùng nước DKA-06000B Cái 446,997
DKA-06000B Vỏ nhựa mặt trước DKA-06000B Cái 517,873
DKA-06000B Vỏ nhựa mặt sau DKA-06000B Cái 517,873
DKA-06000B Thùng carton DKA-06000B Cái 334,540
DKA-06000B Tấm làm mát sau DKA-06000B Cái 334,322
DKA-06000B Dây nguồn chống giật DKA-06000B Cái 317,278
DKA-06000B Vỏ nhựa mặt trên DKA-06000B Cái 250,654
DKA-06000B Vỏ nhựa bên hông DKA-06000B Cái 186,461
DKA-06000B Tấm làm mát hông DKA-06000B Cái 186,623
DKA-06000B Động cơ đảo DKA-06000B Cái 81,283
DKA-06000B Lưới lọc sau DKA-06000B Cái 83,228
DKA-06000B Lưới lọc hông DKA-06000B Cái 83,228
DKA-06000B Máng hứng nước sau DKA-06000B Cái 64,249
DKA-06000B Hộp đựng bảng mạch điều khiển DKA-06000B Cái 60,164
DKA-06000B Tụ DKA-06000B Cái 97,829
DKA-06000B Khung miệng gió DKA-06000B Cái 50,504
DKA-06000B Máng hứng nước hông DKA-06000B Cái 40,782
DKA-06000B Nắp châm nước DKA-06000B Cái 40,782
DKA-06000B Bộ xả đáy DKA-06000B Cái 68,762
DKA-06000B Thanh giữ bơm DKA-06000B Cái 32,891
DKA-06000B Thanh giữ tấm làm mát sau DKA-06000B Cái 31,839
DKA-06000B Thanh giữ Tấm làm mát hông DKA-06000B Cái 31,839
zalo