MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
DKA-04000A Bảng nhựa khiển DKA-04000A Cái 34,765
DKA-04000A Bảng mạch nguồn DKA-04000A Cái 255,960
DKA-04000A Bảng mạch điều khiển DKA-04000A Cái 257,543
DKA-04000A Bơm nước DKA-04000A Cái 322,758
DKA-04000A Bánh xe có khóa DKA-04000A Cái 44,262
DKA-04000A Cánh quạt DKA-04000A Cái 130,721
DKA-04000A Tấm làm mát sau DKA-04000A Cái 297,871
DKA-04000A Tấm làm mát hông DKA-04000A Cái 125,794
DKA-04000A Hộp đựng bảng mạch điều khiển DKA-04000A Cái 31,252
DKA-04000A Thanh đỡ động cơ quạt DKA-04000A Cái 120,155
DKA-04000A Lá đảo dọc DKA-04000A Cái 30,787
DKA-04000A Kênh phân phối nước DKA-04000A Cái 114,428
DKA-04000A Động cơ quạt DKA-04000A Cái 1,245,274
DKA-04000A Nắp châm nước DKA-04000A Cái 40,782
DKA-04000A Điều khiển từ xa DKA-04000A Cái 67,638
DKA-04000A Thanh giữ lá đảo dọc DKA-04000A Cái 33,416
DKA-04000A Thanh giữ lá đảo ngang DKA-04000A Cái 32,891
DKA-04000A Vỏ nhựa bên phải DKA-04000A Cái 146,920
DKA-04000A Vỏ nhựa mặt sau DKA-04000A Cái 210,567
DKA-04000A Vỏ nhựa bên trái DKA-04000A Cái 145,415
DKA-04000A Vỏ nhựa mặt trên DKA-04000A Cái 126,494
DKA-04000A Vỏ nhựa mặt trước DKA-04000A Cái 185,456
DKA-04000A Thùng nước DKA-04000A Cái 347,497
DKA-04000A Thùng carton DKA-04000A Cái 329,549
DKA-04000A Dây nguồn thường DKA-04000A Cái 294,680
DKA-04000A Máng hứng nước DKA-04000A Cái 115,057
DKA-04000A Cảm biến mực nước DKA-04000A Cái 111,118
DKA-04000A Động cơ đảo DKA-04000A Cái 93,312
DKA-04000A Lưới bảo vệ trước DKA-04000A Cái 87,000
DKA-04000A Tụ DKA-04000A Cái 97,829
DKA-04000A Thanh truyền động DKA-04000A Cái 33,336
DKA-04000A Miếng dán bảng điều khiển DKA-04000A Cái 31,252
DKA-04000A Lá đảo ngang DKA-04000A Cái 29,208
DKA-04000A Thanh giữ bơm DKA-04000A Cái 27,631
DKA-04000A Thanh giữ lá đảo ngang (ngắn) DKA-04000A Cái 26,579
DKA-04000A Hộp đựng động cơ đảo DKA-04000A Cái 26,564
zalo