MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
DKA-04000B Tấm làm mát sau DKA-04000B Cái 297,871
DKA-04000B Vỏ nhựa mặt sau DKA-04000B Cái 210,567
DKA-04000B Tụ DKA-04000B Cái 97,829
DKA-04000B Thùng carton DKA-04000B Cái 329,549
DKA-04000B Bảng mạch điều khiển DKA-04000B Cái 257,543
DKA-04000B Hộp đựng bảng mạch điều khiển DKA-04000B Cái 31,252
DKA-04000B Cánh quạt DKA-04000B Cái 130,721
DKA-04000B Động cơ quạt DKA-04000B Cái 1,245,274
DKA-04000B Lưới bảo vệ trước DKA-04000B Cái 87,000
DKA-04000B Vỏ nhựa mặt trước DKA-04000B Cái 185,456
DKA-04000B Lá đảo ngang DKA-04000B Cái 29,208
DKA-04000B Thanh giữ lá đảo ngang DKA-04000B Cái 32,891
DKA-04000B Thanh giữ lá đảo ngang (ngắn) DKA-04000B Cái 26,579
DKA-04000B Vỏ nhựa bên trái DKA-04000B Cái 145,415
DKA-04000B Thanh đỡ động cơ quạt DKA-04000B Cái 120,155
DKA-04000B Bảng nhựa khiển DKA-04000B Cái 53,558
DKA-04000B Bảng mạch nguồn DKA-04000B Cái 255,960
DKA-04000B Dây nguồn thường DKA-04000B Cái 294,680
DKA-04000B Miếng dán bảng điều khiển DKA-04000B Cái 31,252
DKA-04000B Điều khiển từ xa DKA-04000B Cái 67,638
DKA-04000B Vỏ nhựa bên phải DKA-04000B Cái 146,920
DKA-04000B Tấm làm mát hông DKA-04000B Cái 125,794
DKA-04000B Động cơ đảo DKA-04000B Cái 93,312
DKA-04000B Hộp đựng động cơ đảo DKA-04000B Cái 26,564
DKA-04000B Vỏ nhựa mặt trên DKA-04000B Cái 126,494
DKA-04000B Thanh truyền động DKA-04000B Cái 33,336
DKA-04000B Lá đảo dọc DKA-04000B Cái 30,787
DKA-04000B Thanh giữ lá đảo dọc DKA-04000B Cái 33,416
DKA-04000B Máng hứng nước DKA-04000B Cái 115,057
DKA-04000B Kênh phân phối nước DKA-04000B Cái 114,428
DKA-04000B Nắp châm nước DKA-04000B Cái 40,782
DKA-04000B Bơm nước NKM-01500B Cái 322,758
DKA-04000B Thanh giữ bơm DKA-04000B Cái 27,631
DKA-04000B Cảm biến mực nước DKA-04000B Cái 111,118
DKA-04000B Thùng nước DKA-04000B Cái 347,497
DKA-04000B Bánh xe có khóa DKA-04000B Cái 44,262
zalo