MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
DKA-05000B Bảng mạch nguồn DKA-05000B Cái 324,634
DKA-05000B Bảng mạch điều khiển DKA-05000B Cái 199,205
DKA-05000B Bánh xe có khóa DKA-05000B Cái 87,629
DKA-05000B Bánh xe không khóa DKA-05000B Cái 81,995
DKA-05000B Thanh chống động cơ quạt DKA-05000B Cái 112,649
DKA-05000B Dây nguồn chống giật DKA-05000B Cái 317,278
DKA-05000B Lá đảo ngang DKA-05000B Cái 40,782
DKA-05000B Điều khiển từ xa DKA-05000B Cái 64,609
DKA-05000B Thùng carton DKA-05000B Cái 342,524
DKA-05000B Động cơ quạt DKA-05000B Cái 1,646,323
DKA-05000B Thùng nước DKA-05000B Cái 536,096
DKA-05000B Cánh quạt DKA-05000B Cái 294,619
DKA-05000B Mút xốp DKA-05000B Cái 130,136
DKA-05000B Vỏ nhựa mặt trước DKA-05000B Cái 256,960
DKA-05000B Miệng gió DKA-05000B Cái 256,277
DKA-05000B Vỏ nhựa mặt trên DKA-05000B Cái 250,654
DKA-05000B Bơm nước DKA-05000B Cái 277,194
DKA-05000B Vỏ nhựa mặt sau DKA-05000B Cái 200,523
DKA-05000B Tấm làm mát sau DKA-05000B Cái 258,014
DKA-05000B Lưới bảo vệ trước DKA-05000B Cái 147,284
DKA-05000B Tấm làm mát hông DKA-05000B Cái 198,620
DKA-05000B Chân đỡ DKA-05000B Cái 140,707
DKA-05000B Động cơ đảo DKA-05000B Cái 140,039
DKA-05000B Phao cơ DKA-05000B Cái 127,107
DKA-05000B Cột nhựa DKA-05000B Cái 122,287
DKA-05000B Vỏ nhựa bên hông DKA-05000B Cái 113,746
DKA-05000B Tụ DKA-05000B Cái 97,829
DKA-05000B Cảm biến mực nước DKA-05000B Cái 111,118
DKA-05000B Thanh đỡ động cơ quạt DKA-05000B Cái 91,204
DKA-05000B Kênh phân phối nước sau DKA-05000B Cái 69,140
DKA-05000B Máng hứng nước sau DKA-05000B Cái 68,653
DKA-05000B Nắp châm nước DKA-05000B Cái 68,653
DKA-05000B Thanh giữ tấm làm mát sau DKA-05000B Cái 53,861
DKA-05000B Thanh báo chỉ mực nước DKA-05000B Cái 53,861
DKA-05000B Ống nước DKA-05000B Cái 53,861
DKA-05000B Bảng nhựa khiển DKA-05000B Cái 51,672
DKA-05000B Máng hứng nước hông DKA-05000B Cái 50,307
DKA-05000B Thanh giữ lá đảo ngang DKA-05000B Cái 34,469
DKA-05000B Thanh truyền động DKA-05000B Cái 34,469
DKA-05000B Thanh giữ lá đảo dọc DKA-05000B Cái 34,469
DKA-05000B Lá đảo dọc DKA-05000B Cái 33,943
DKA-05000B Bộ xả đáy DKA-05000B Cái 40,629
DKA-05000B Thanh giữ bơm DKA-05000B Cái 32,891
DKA-05000B Thanh giữ cảm biến mực nước DKA-05000B Cái 32,891
DKA-05000B Kênh phân phối nước hông DKA-05000B Cái 32,629
DKA-05000B Thanh giữ tấm làm mát hông DKA-05000B Cái 31,182
zalo