MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
DKA-03500C Bảng nhựa khiển DKA-03500C Cái 34,765
DKA-03500C Bơm nước DKA-03500C Cái 138,113
DKA-03500C Bánh xe có khóa DKA-03500C Cái 56,568
DKA-03500C Bánh xe không khóa DKA-03500C Cái 41,518
DKA-03500C Cánh quạt DKA-03500C Cái 64,238
DKA-03500C Tấm làm mát sau DKA-03500C Cái 58,515
DKA-03500C Tấm làm mát hông DKA-03500C Cái 58,515
DKA-03500C Công tắc bơm, đảo DKA-03500C Cái 35,419
DKA-03500C Công tắc tốc độ DKA-03500C Cái 35,419
DKA-03500C Thanh đỡ động cơ quạt DKA-03500C Cái 38,024
DKA-03500C Lưới lọc sau DKA-03500C Cái 64,582
DKA-03500C Lưới nhựa hông DKA-03500C Cái 52,623
DKA-03500C Máng hứng nước sau DKA-03500C Cái 50,307
DKA-03500C Máng hứng nước hông DKA-03500C   50,307
DKA-03500C Động cơ đảo DKA-03500C Cái 63,316
DKA-03500C Động cơ quạt DKA-03500C Cái 538,803
DKA-03500C Nắp châm nước DKA-03500C Cái 28,683
DKA-03500C Nút nhấn bơm, đảo DKA-03500C Cái 27,605
DKA-03500C Núm vặn thời gian DKA-03500C Cái 30,210
DKA-03500C Núm vặn tốc độ DKA-03500C Cái 30,210
DKA-03500C Thanh giữ lá đảo ngang lớn DKA-03500C Cái 30,787
DKA-03500C Thanh giữ lá đảo ngang nhỏ DKA-03500C   27,631
DKA-03500C Tụ DKA-03500C Cái 40,629
DKA-03500C Bộ xả đáy DKA-03500C Cái 27,085
DKA-03500C Viền kính DKA-03500C Cái 61,937
DKA-03500C Lưới bảo vệ trước DKA-03500C Cái 112,042
DKA-03500C Bộ điều khiển cơ DKA-03500C Cái 94,431
DKA-03500C Dây nguồn thường DKA-03500C Cái 294,680
DKA-03500C Cảm biến mực nước DKA-03500C Cái 111,118
DKA-03500C Thanh giữ tấm làm mát sau DKA-03500C Cái 55,384
DKA-03500C Thanh giữ tấm làm mát hông DKA-03500C Cái 42,768
DKA-03500C Đá khô DKA-03500C Cái 59,159
DKA-03500C Công tắc thời gian DKA-03500C Cái 35,419
DKA-03500C Thanh truyền động DKA-03500C Cái 30,210
DKA-03500C Thanh giữ lá đảo dọc lớn DKA-03500C Cái 30,260
DKA-03500C Lá đảo dọc DKA-03500C Cái 28,157
DKA-03500C Lá đảo ngang DKA-03500C Cái 28,157
DKA-03500C Thanh giữ lá đảo dọc nhỏ DKA-03500C Cái 27,631
DKA-03500C Thùng nước DKA-03500C Cái 273,247
DKA-03500C Nút xả DKA-03500C Cái 30,210
DKA-03500C Vỏ nhựa mặt trên DKA-03500C Cái 180,436
DKA-03500C Vỏ nhựa mặt trước DKA-03500C Cái 126,494
DKA-03500C Vỏ nhựa mặt sau DKA-03500C Cái 90,997
DKA-03500C Vỏ nhựa bên hông DKA-03500C Cái 86,597
DKA-03500C Thùng carton DKA-03500C Cái 182,180
DKA-03500C Nắp kính trên DKA-03500C Cái 149,514
DKA-03500C Khung nắp kính trên DKA-03500C Cái 55,630
DKA-03500C Bộ điều khiển cơ  DKA-03500C Cái 182,180
zalo