MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
DKA-04000E Bảng nhựa khiển DKA-04000E Cái 53,558
DKA-04000E Động cơ quạt DKA-04000E Cái 686,002
DKA-04000E Thùng nước DKA-04000E Cái 446,997
DKA-04000E Vỏ nhựa mặt trước DKA-04000E Cái 444,300
DKA-04000E Vỏ nhựa mặt trên DKA-04000E Cái 444,300
DKA-04000E Vỏ nhựa mặt sau DKA-04000E Cái 286,390
DKA-04000E Nắp kính trên DKA-04000E Cái 149,514
DKA-04000E Khung nắp kính trên Cái 122,989
DKA-04000E Thùng carton DKA-04000E Cái 258,380
DKA-04000E Bơm nước DKA-04000E Cái 277,194
DKA-04000E Vỏ nhựa bên trái DKA-04000E Cái 205,544
DKA-04000E Vỏ nhựa bên phải DKA-04000E Cái 205,544
DKA-04000E Tấm làm mát sau DKA-04000E Cái 207,947
DKA-04000E Cánh quạt DKA-04000E Cái 182,180
DKA-04000E Hộp đựng bảng mạch điều khiển DKA-04000E Cái 121,587
DKA-04000E Dây nguồn thường DKA-04000E Cái 294,680
DKA-04000E Bộ điều khiển cơ DKA-04000E Cái 99,380
DKA-04000E Tấm làm mát hông DKA-04000E Cái 114,965
DKA-04000E Mút xốp DKA-04000E Cái 98,391
DKA-04000E Máng hứng nước DKA-04000E Bộ 144,912
DKA-04000E Cảm biến mực nước DKA-04000E Cái 111,118
DKA-04000E Động cơ đảo DKA-04000E Cái 81,283
DKA-04000E Lưới lọc DKA-04000E Cái 64,582
DKA-04000E Bánh xe có khóa DKA-04000E Cái 63,212
DKA-04000E Bánh xe không khóa DKA-04000E Cái 63,212
DKA-04000E Miếng dán bảng điều khiển DKA-04000E Cái 55,136
DKA-04000E Nút vặn đảo DKA-04000E Cái 40,629
DKA-04000E Nút vặn bơm Cái 40,629
DKA-04000E Nút xả DKA-04000E Cái 68,762
DKA-04000E Thanh truyền động DKA-04000E Cái 40,629
DKA-04000E Lá đảo dọc DKA-04000E Cái 40,256
DKA-04000E Công tắc bơm, đảo DKA-04000E Cái 38,024
DKA-04000E Công tăc bơm Cái 38,024
DKA-04000E Lá đảo ngang DKA-04000E Cái 35,523
DKA-04000E Khung đỡ động cơ đảo DKA-04000E Cái 35,624
DKA-04000E Thanh giữ lá đảo ngang DKA-04000E Cái 32,891
DKA-04000E Thanh giữ lá đảo dọc DKA-04000E Cái 30,260
zalo