MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
DKA-03500B Lồng quạt DKA-03500B Cái 119,201
DKA-03500B Lưới che bảo vệ lồng quạt DKA-03500B Cái 32,294
DKA-03500B Tấm làm mát sau DKA-03500B Cái 436,395
DKA-03500B Khung tấm làm mát sau DKA-03500B Cái 265,381
DKA-03500B Lưới lọc sau DKA-03500B Cái 135,291
DKA-03500B Vỏ nhựa mặt đáy DKA-03500B Cái 296,200
DKA-03500B Tụ DKA-03500B Cái 88,454
DKA-03500B Tụ sleep DKA-03500B Cái 129,893
DKA-03500B Thùng carton DKA-03500B Cái 339,529
DKA-03500B Bảng mạch điều khiển DKA-03500B Cái 347,533
DKA-03500B Hộp đựng bảng mạch điều khiển DKA-03500B Cái 29,167
DKA-03500B Cánh quạt DKA-03500B Cái 192,398
DKA-03500B Động cơ quạt DKA-03500B Cái 1,760,806
DKA-03500B Lưới bảo vệ trước DKA-03500B Cái 116,814
DKA-03500B Vỏ nhựa mặt trước DKA-03500B Cái 313,858
DKA-03500B Lá đảo ngang DKA-03500B Cái 35,523
DKA-03500B Thanh giữ lá đảo ngang DKA-03500B Cái 52,845
DKA-03500B Trục ngang DKA-03500B Cái 40,629
DKA-03500B Vỏ nhựa bên trái DKA-03500B Cái 603,679
DKA-03500B Sách hướng dẫn sử dụng DKA-03500B Cái 50,110
DKA-03500B Khung đỡ động cơ quạt DKA-03500B Cái 119,582
DKA-03500B Bảng nhựa khiển DKA-03500B Cái 54,500
DKA-03500B Bảng mạch nguồn DKA-03500B Cái 347,533
DKA-03500B Dây nguồn thường DKA-03500B Cái 294,680
DKA-03500B Tai quấn dây nguồn DKA-03500B Cái 30,210
DKA-03500B Điều khiển từ xa DKA-03500B Cái 67,205
DKA-03500B Vỏ nhựa bên phải DKA-03500B Cái 603,679
DKA-03500B Động cơ đảo DKA-03500B Cái 93,312
DKA-03500B Vỏ nhựa mặt trên DKA-03500B Cái 133,863
DKA-03500B Thanh truyền động dọc DKA-03500B Cái 30,210
DKA-03500B Thanh truyền động ngang DKA-03500B Cái 55,136
DKA-03500B Lá đảo dọc DKA-03500B Cái 53,352
DKA-03500B Thanh giữ lá đảo dọc DKA-03500B Cái 31,839
DKA-03500B Nắp châm nước DKA-03500B Cái 57,921
DKA-03500B Nút xả DKA-03500B Cái 55,136
DKA-03500B Bơm nước NKM-01500B Cái 322,758
DKA-03500B Cảm biến mực nước DKA-03500B Cái 111,118
DKA-03500B Thùng nước DKA-03500B Cái 528,176
DKA-03500B Bánh xe có khóa DKA-03500B Cái 44,262
DKA-03500B Bánh xe không khóa DKA-03500B Cái 42,933
zalo