MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
DKA-02500B Lồng quạt DKA-02500B Cái 63,917
DKA-02500B Lưới che bảo vệ lồng quạt DKA-02500B Cái 29,689
DKA-02500B Tấm làm mát sau DKA-02500B Cái 304,119
DKA-02500B Khung tấm làm mát DKA-02500B Cái 94,039
DKA-02500B Lưới lọc sau DKA-02500B Cái 91,092
DKA-02500B Tụ sleep DKA-02500B Cái 136,942
DKA-02500B Tụ DKA-02500B Cái 97,829
DKA-02500B Thùng carton DKA-02500B Cái 339,529
DKA-02500B Bảng mạch điều khiển DKA-02500B Cái 495,413
DKA-02500B Hộp đựng bảng mạch điều khiển DKA-02500B Cái 33,336
DKA-02500B Cánh quạt DKA-02500B Cái 146,050
DKA-02500B Động cơ quạt DKA-02500B Cái 1,469,204
DKA-02500B Lưới bảo vệ trước DKA-02500B Cái 92,496
DKA-02500B Vỏ nhựa mặt trước DKA-02500B Cái 330,534
DKA-02500B Lá đảo ngang DKA-02500B Cái 35,523
DKA-02500B Tụ ion DKA-02500B Cái 83,607
DKA-02500B Vỏ nhựa bên trái DKA-02500B Cái 405,059
DKA-02500B Khung đỡ động cơ quạt DKA-02500B Cái 63,318
DKA-02500B Bảng nhựa khiển DKA-02500B Cái 55,914
DKA-02500B Dây nguồn thường DKA-02500B Cái 294,680
DKA-02500B Tai quấn dây nguồn DKA-02500B Bộ 29,167
DKA-02500B Mắt nhận điều khiển từ xa DKA-02500B Cái 30,210
DKA-02500B Điều khiển từ xa DKA-02500B Cái 84,559
DKA-02500B Vỏ nhựa bên phải DKA-02500B Cái 409,964
DKA-02500B Động cơ đảo DKA-02500B Cái 93,312
DKA-02500B Trục động cơ đảo DKA-02500B Cái 26,564
DKA-02500B Vỏ nhựa mặt trên DKA-02500B Cái 126,494
DKA-02500B Thanh truyền động ngang DKA-02500B Cái 36,982
DKA-02500B Thanh truyền động dọc DKA-02500B Cái 30,210
DKA-02500B Lá đảo dọc DKA-02500B Cái 42,361
DKA-02500B Thanh giữ lá đảo dọc DKA-02500B Cái 30,260
DKA-02500B Nắp châm nước DKA-02500B Cái 33,416
DKA-02500B Nút xả DKA-02500B Cái 55,136
DKA-02500B Bơm nước DKA-02500B Cái 302,507
DKA-02500B Cần gạt bơm DKA-02500B Cái 29,689
DKA-02500B Cảm biến mực nước DKA-02500B Cái 111,118
DKA-02500B Thùng nước DKA-02500B Cái 496,496
DKA-02500B Bánh xe có khóa DKA-02500B Cái 63,476
DKA-02500B Bánh xe không khóa DKA-02500B Cái 52,849
zalo