MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
DKA-04000D Bảng nhựa khiển DKA-04000D Cái 51,203
DKA-04000D Bơm nước DKA-04000D Cái 283,268
DKA-04000D Cánh quạt DKA-04000D Cái 94,476
DKA-04000D Lưới bảo vệ trước DKA-04000D Cái 38,024
DKA-04000D Nắp kính trên DKA-04000D Cái 254,246
DKA-04000D Điều khiển từ xa DKA-04000D Cái 38,954
DKA-04000D Động cơ quạt DKA-04000D Cái 613,102
DKA-04000D Thùng nước DKA-04000D Cái 297,997
DKA-04000D Bảng mạch điều khiển DKA-04000D Cái 186,004
DKA-04000D Bảng mạch nguồn DKA-04000D Cái 186,004
DKA-04000D Dây nguồn chống giật DKA-04000D Cái 317,278
DKA-04000D Vỏ nhựa mặt trên DKA-04000D Cái 145,415
DKA-04000D Thùng carton DKA-04000D Cái 197,508
DKA-04000D Thùng carton DKA-04000D Cái 197,508
DKA-04000D Vỏ nhựa mặt trước DKA-04000D Cái 132,860
DKA-04000D Tấm làm mát sau DKA-04000D Cái 120,380
DKA-04000D Tấm làm mát sau DKA-04000D Cái 120,380
DKA-04000D Vỏ nhựa mặt sau DKA-04000D Cái 113,746
DKA-04000D Động cơ đảo DKA-04000D Cái 140,039
DKA-04000D Cảm biến mực nước DKA-04000D Cái 111,118
DKA-04000D Cảm biến mực nước DKA-04000D Cái 111,118
DKA-04000D Vỏ nhựa bên hông DKA-04000D Cái 68,830
DKA-04000D Tấm làm mát hông DKA-04000D Cái 68,476
DKA-04000D Tụ DKA-04000D Cái 55,136
DKA-04000D Thanh đỡ động cơ quạt DKA-04000D Cái 50,110
DKA-04000D Tụ DKA-04000D Cái 55,136
DKA-04000D Chân đỡ DKA-04000D Cái 50,701
DKA-04000D Bánh xe có khóa DKA-04000D Cái 56,568
DKA-04000D Bánh xe có khóa DKA-04000D Cái 56,568
DKA-04000D Bánh xe không khóa DKA-04000D Cái 41,518
DKA-04000D Nút xả DKA-04000D Cái 40,629
DKA-04000D Miếng dán bảng điều khiển DKA-04000D Cái 35,941
DKA-04000D Đá khô DKA-04000D Cái 59,159
DKA-04000D Đá khô DKA-04000D Cái 59,159
DKA-04000D Máng hứng nước sau DKA-04000D Cái 33,680
DKA-04000D Nắp châm nước DKA-04000D Cái 32,891
DKA-04000D Thanh giữ tấm làm mát sau DKA-04000D Cái 32,104
DKA-04000D Thanh giữ tấm làm mát sau DKA-04000D Cái 32,104
DKA-04000D Máng hứng nước hông DKA-04000D Cái 29,998
DKA-04000D Lá đảo ngang DKA-04000D 28,787
DKA-04000D Lá đảo dọc DKA-04000D 28,157
DKA-04000D Tai quấn dây nguồn DKA-04000D Cái 27,631
DKA-04000D Thanh truyền động DKA-04000D Cái 28,787
DKA-04000D Thanh giữ lá đảo ngang lớn DKA-04000D Cái 28,787
DKA-04000D Thanh giữ lá đảo ngang nhỏ DKA-04000D Cái 28,787
DKA-04000D Thanh giữ lá đảo dọc DKA-04000D Cái 27,368
DKA-04000D Thanh giữ tấm làm mát hông DKA-04000D Cái 26,843
DKA-04000D Thanh giữ tấm làm mát hông DKA-04000D Cái 26,843
zalo