MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
DKA-01500B Bảng mạch điều khiển DKA-01500B Cái 495,413
DKA-01500B Bảng mạch điều khiển đời thứ 2 DKA-01500B Cái 495,413
DKA-01500B Bơm nước DKA-01500B Cái 207,507
DKA-01500B Bánh xe có khóa DKA-01500B Cái 63,476
DKA-01500B Bánh xe không khóa DKA-01500B Cái 52,849
DKA-01500B Cánh quạt DKA-01500B Cái 60,060
DKA-01500B Cánh quạt DKA-01500B Cái 60,060
DKA-01500B Tấm làm mát sau DKA-01500B Cái 188,755
DKA-01500B Hộp đựng bảng mạch điều khiển DKA-01500B Cái 33,336
DKA-01500B Khung tấm làm mát DKA-01500B Cái 84,889
DKA-01500B Khung đỡ động cơ quạt DKA-01500B Cái 54,605
DKA-01500B Khung thùng nước DKA-01500B Cái 50,504
DKA-01500B Lá đảo dọc DKA-01500B Cái 42,536
DKA-01500B Lá đảo ngang DKA-01500B Cái 35,523
DKA-01500B Lồng quạt DKA-01500B Cái 63,179
DKA-01500B Lưới che bảo vệ lồng quạt DKA-01500B Cái 40,629
DKA-01500B Lưới bảo vệ trước DKA-01500B Cái 64,887
DKA-01500B Lưới lọc sau DKA-01500B Cái 55,116
DKA-01500B Lưới nhựa dưới động cơ quạt DKA-01500B Cái 54,633
DKA-01500B Mắt nhận điều khiển từ xa DKA-01500B Cái 30,210
DKA-01500B Động cơ đảo ngang DKA-01500B Cái 93,312
DKA-01500B Động cơ quạt DKA-01500B Cái 975,542
DKA-01500B Điều khiển từ xa DKA-01500B Cái 84,559
DKA-01500B Tai quấn dây nguồn DKA-01500B Cái 29,167
DKA-01500B Thanh giữ lá đảo dọc DKA-01500B Cái 30,260
DKA-01500B Thanh giữ lá đảo ngang DKA-01500B Cái 35,523
DKA-01500B Thanh truyền động ngang DKA-01500B Cái 29,689
DKA-01500B Thanh truyền động dọc DKA-01500B   30,210
DKA-01500B Thùng carton DKA-01500B Cái 289,129
DKA-01500B Thùng nước DKA-01500B Cái 199,093
DKA-01500B Tụ DKA-01500B Cái 97,268
DKA-01500B Vỏ nhựa mặt đáy DKA-01500B Cái 142,903
DKA-01500B Vỏ nhựa bên phải DKA-01500B Cái 299,634
DKA-01500B Vỏ nhựa bên trái DKA-01500B Cái 298,651
DKA-01500B Vỏ nhựa mặt trên DKA-01500B Cái 111,195
DKA-01500B Vỏ nhựa mặt trước DKA-01500B Cái 266,769
DKA-01500B Dây nguồn thường DKA-01500B Cái 294,680
DKA-01500B Động cơ đảo dọc DKA-01500B Cái 93,312
DKA-01500B Tụ ion DKA-01500B Cái 83,607
DKA-01500B Tụ sleep DKA-01500B Cái 58,656
DKA-01500B Cần gạt bơm DKA-01500B Cái 51,820
DKA-01500B Sách hướng dẫn sử dụng DKA-01500B Cái 39,066
DKA-01500B Khung đỡ động cơ đảo DKA-01500B Cái 35,624
DKA-01500B Trục động cơ đảo DKA-01500B Cái 27,605
zalo