MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
MKA-06000A Bảng nhựa khiển MKA-06000A Cái 66,328
MKA-06000A Bơm nước MKA-06000A Cái 199,214
MKA-06000A Cánh quạt MKA-06000A Cái 182,180
MKA-06000A Động cơ quạt MKA-06000A Cái 1,101,906
MKA-06000A Thùng nước MKA-06000A Cái 536,096
MKA-06000A Thùng carton MKA-06000A Cái 268,670
MKA-06000A Kênh phân phối nước MKA-06000A Cái 183,390
MKA-06000A Tấm làm mát sau MKA-06000A Cái 186,623
MKA-06000A Tấm làm mát hông MKA-06000A Cái 186,623
MKA-06000A Vỏ nhựa mặt trên MKA-06000A Cái 180,436
MKA-06000A Vỏ nhựa mặt sau MKA-06000A Cái 128,025
MKA-06000A Vỏ nhựa mặt trước MKA-06000A Cái 128,025
MKA-06000A Dây nguồn thường MKA-06000A Cái 294,680
MKA-06000A Động cơ đảo MKA-06000A Cái 140,039
MKA-06000A Cảm biến mực nước MKA-06000A Cái 111,118
MKA-06000A Tụ MKA-06000A Cái 88,454
MKA-06000A Vỏ nhựa bên hông MKA-06000A Cái 88,667
MKA-06000A Bánh xe có khóa MKA-06000A Cái 68,411
MKA-06000A Bánh xe không khóa MKA-06000A Cái 68,411
MKA-06000A Máng hứng nước sau MKA-06000A Cái 88,929
MKA-06000A Bộ xả đáy MKA-06000A Cái 44,608
MKA-06000A Thanh giữ tấm làm mát sau MKA-06000A Cái 43,784
MKA-06000A Nắp vỏ nhựa trên MKA-06000A Cái 35,941
MKA-06000A Hộp đựng động cơ đảo MKA-06000A Cái 35,419
MKA-06000A Thanh giữ tấm làm mát hông MKA-06000A Cái 35,523
MKA-06000A Máng hứng nước hông MKA-06000A Cái 44,292
MKA-06000A Nắp châm nước MKA-06000A Cái 35,523
MKA-06000A Lá đảo dọc MKA-06000A Cái 31,732
MKA-06000A Lá đảo ngang MKA-06000A Cái 31,680
MKA-06000A Công tắc bơm, đảo MKA-06000A Cái 55,136
MKA-06000A Núm vặn bơm, đảo MKA-06000A Cái 28,647
MKA-06000A Thanh giữ lá đảo ngang lớn MKA-06000A Cái 28,683
MKA-06000A Núm vặn tốc độ MKA-06000A Cái 28,647
MKA-06000A Thanh truyền động MKA-06000A Cái 27,866
MKA-06000A Co phân phối nước MKA-06000A Cái 27,605
MKA-06000A Thanh giữ bơm MKA-06000A Cái 27,104
MKA-06000A Thanh giữ cảm biến mực nước MKA-06000A Cái 27,104
MKA-06000A Thanh giữ lá đảo dọc lớn MKA-06000A Cái 26,843
MKA-06000A Thanh giữ lá đảo dọc nhỏ MKA-06000A Cái 26,843
MKA-06000A Thanh giữ lá đảo ngang nhỏ MKA-06000A Cái 26,843
zalo