MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
DKA-06000C Bảng nhựa khiển DKA-06000C Cái 66,328
DKA-06000C Bơm nước DKA-06000C Cái 199,214
DKA-06000C Cánh quạt DKA-06000C Cái 182,180
DKA-06000C Lá đảo dọc DKA-06000C Cái 31,732
DKA-06000C Lá đảo ngang DKA-06000C Cái 31,680
DKA-06000C Động cơ quạt DKA-06000C Cái 1,101,906
DKA-06000C Nắp châm nước DKA-06000C Cái 35,523
DKA-06000C Thùng nước DKA-06000C Cái 536,096
DKA-06000C Vỏ nhựa mặt trước DKA-06000C Cái 128,025
DKA-06000C Thùng carton DKA-06000C Cái 268,670
DKA-06000C Kênh phân phối nước DKA-06000C Cái 183,390
DKA-06000C Tấm làm mát sau DKA-06000C Cái 186,623
DKA-06000C Tấm làm mát hông DKA-06000C Cái 186,623
DKA-06000C Vỏ nhựa mặt trên DKA-06000C Cái 180,436
DKA-06000C Vỏ nhựa mặt sau DKA-06000C Cái 128,025
DKA-06000C Dây nguồn thường DKA-06000C Cái 294,680
DKA-06000C Động cơ đảo DKA-06000C Cái 140,039
DKA-06000C Cảm biến mực nước DKA-06000C Cái 111,118
DKA-06000C Tụ DKA-06000C Cái 88,454
DKA-06000C Vỏ nhựa bên hông DKA-06000C Cái 88,667
DKA-06000C Bánh xe có khóa DKA-06000C Cái 68,411
DKA-06000C Bánh xe không khóa DKA-06000C Cái 68,411
DKA-06000C Máng hứng nước sau DKA-06000C Cái 88,929
DKA-06000C Bộ xả đáy DKA-06000C Cái 44,608
DKA-06000C Máng hứng nước hông DKA-06000C Cái 44,292
DKA-06000C Thanh giữ tấm làm mát sau DKA-06000C Cái 43,784
DKA-06000C Nắp vỏ nhựa trên DKA-06000C Cái 35,941
DKA-06000C Đá khô DKA-06000C Cái 59,159
DKA-06000C Hộp đựng động cơ đảo DKA-06000C Cái 35,419
DKA-06000C Thanh giữ tấm làm mát hông DKA-06000C Cái 35,523
DKA-06000C Thanh giữ lá đảo ngang lớn DKA-06000C Cái 28,683
DKA-06000C Công tắc bơm, đảo DKA-06000C Cái 55,136
DKA-06000C Núm vặn tốc độ DKA-06000C Cái 28,647
DKA-06000C Núm vặn bơm, đảo DKA-06000C Cái 28,647
DKA-06000C Thanh truyền động DKA-06000C Cái 27,866
DKA-06000C Co phân phối nước DKA-06000C Cái 27,605
DKA-06000C Thanh giữ bơm DKA-06000C Cái 27,104
DKA-06000C Thanh giữ cảm biến mực nước DKA-06000C Cái 27,104
DKA-06000C Thanh giữ lá đảo dọc lớn DKA-06000C Cái 26,843
DKA-06000C Thanh giữ lá đảo dọc nhỏ DKA-06000C Cái 26,843
DKA-06000C Thanh giữ lá đảo ngang nhỏ DKA-06000C Cái 26,843
zalo