MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
DKA-15000A Bảng mạch nguồn DKA-15000A Cái 507,914
DKA-15000A Bảng mạch điều khiển DKA-15000A Cái 416,270
DKA-15000A Bánh xe có khóa DKA-15000A Cái 113,053
DKA-15000A Bánh xe không khóa DKA-15000A Cái 95,487
DKA-15000A Cánh quạt DKA-15000A Cái 634,146
DKA-15000A Tấm làm mát hông DKA-15000A Cái 452,015
DKA-15000A Cột nhựa DKA-15000A Cái 255,086
DKA-15000A Thanh giữ tấm làm mát hông DKA-15000A Cái 53,861
DKA-15000A Thanh đỡ động cơ quạt DKA-15000A Cái 188,089
DKA-15000A Lá đảo dọc DKA-15000A Cái 44,798
DKA-15000A Lá đảo ngang DKA-15000A Cái 44,798
DKA-15000A Lưới bảo vệ trước DKA-15000A Cái 211,586
DKA-15000A Lưới lọc hông DKA-15000A Cái 122,989
DKA-15000A Kênh phân phối nước sau DKA-15000A Cái 311,153
DKA-15000A Động cơ quạt DKA-15000A Cái 3,103,585
DKA-15000A Thanh giữ lá đảo dọc DKA-15000A Cái 61,475
DKA-15000A Thanh giữ lá đảo ngang DKA-15000A Cái 61,475
DKA-15000A Thanh truyền động DKA-15000A Cái 61,171
DKA-15000A Thùng carton DKA-15000A Cái 329,549
DKA-15000A Thùng nước DKA-15000A Cái 1,190,989
DKA-15000A Tụ DKA-15000A Cái 136,942
DKA-15000A Vỏ nhựa bên hông DKA-15000A Cái 258,186
DKA-15000A Vỏ nhựa mặt sau DKA-15000A Cái 332,007
DKA-15000A Vỏ nhựa mặt trên DKA-15000A Cái 459,013
DKA-15000A Vỏ nhựa mặt trước DKA-15000A Cái 788,597
DKA-15000A Tấm làm mát sau DKA-15000A Cái 705,097
DKA-15000A Dây nguồn chống giật DKA-15000A Cái 317,278
DKA-15000A Bơm nước DKA-15000A Cái 277,194
DKA-15000A Động cơ đảo DKA-15000A Cái 145,336
DKA-15000A Phao cơ DKA-15000A Cái 126,359
DKA-15000A Cảm biến mực nước DKA-15000A Cái 111,118
DKA-15000A Điều khiển từ xa DKA-15000A Cái 83,262
DKA-15000A Máng hứng nước DKA-15000A Cái 84,035
DKA-15000A Thanh giữ tấm làm mát sau DKA-15000A Cái 69,140
DKA-15000A Nắp châm nước DKA-15000A Cái 68,653
DKA-15000A Thanh báo chỉ mực nước DKA-15000A Cái 53,629
DKA-15000A Ống nước DKA-15000A Cái 53,629
DKA-15000A Bảng nhựa điều khiển DKA-15000A Cái 51,672
DKA-15000A Hộp đựng bảng mạch điều khiển DKA-15000A Cái 53,128
DKA-15000A Nắp kênh phân phối nước DKA-15000A Cái 40,629
DKA-15000A Nút xả DKA-15000A Cái 40,629
DKA-15000A Thanh giữ bơm DKA-15000A Cái 40,782
DKA-15000A Thanh giữ cảm biến mực nước DKA-15000A Cái 40,782
zalo