MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
DKA-05000C Bảng nhựa khiển DKA-05000C Cái 51,672
DKA-05000C Bảng mạch DKA-05000C Cái 130,880
DKA-05000C Bơm nước DKA-05000C Cái 277,194
DKA-05000C Bánh xe có khóa DKA-05000C Cái 87,629
DKA-05000C Bánh xe không khóa DKA-05000C Cái 81,995
DKA-05000C Cánh quạt DKA-05000C Cái 294,619
DKA-05000C Tấm làm mát sau DKA-05000C Cái 258,014
DKA-05000C Tấm làm mát hông DKA-05000C Cái 198,620
DKA-05000C Cột nhựa DKA-05000C Cái 122,287
DKA-05000C Bộ điều khiển cơ DKA-05000C Cái 217,897
DKA-05000C Thanh đỡ động cơ quạt DKA-05000C Cái 91,204
DKA-05000C Lá đảo dọc DKA-05000C Cái 33,943
DKA-05000C Lưới bảo vệ trước DKA-05000C Cái 147,284
DKA-05000C Lưới lọc DKA-05000C Cái 55,630
DKA-05000C Kênh phân phối nước sau DKA-05000C Cái 69,140
DKA-05000C Kênh phân phối nước hông DKA-05000C Cái 32,629
DKA-05000C Máng hứng nước sau DKA-05000C Cái 68,653
DKA-05000C Máng hứng nước hông DKA-05000C Cái 50,307
DKA-05000C Miệng gió DKA-05000C Cái 256,277
DKA-05000C Động cơ quạt DKA-05000C Cái 1,646,323
DKA-05000C Nắp châm nước DKA-05000C Cái 68,653
DKA-05000C Vỏ nhựa mặt trên DKA-05000C Cái 429,584
DKA-05000C Vỏ nhựa mặt trên DKA-05000C Cái 429,584
DKA-05000C Tai quấn dây nguồn DKA-05000C Cái 30,260
DKA-05000C Thanh báo chỉ mực nước DKA-05000C Cái 53,861
DKA-05000C Thanh giữ lá đảo dọc DKA-05000C Cái 34,469
DKA-05000C Thanh giữ lá đảo ngang DKA-05000C Cái 34,469
DKA-05000C Thanh truyền động DKA-05000C Cái 34,469
DKA-05000C Thùng carton DKA-05000C Cái 334,540
DKA-05000C Thùng nước DKA-05000C Cái 536,096
DKA-05000C Tụ DKA-05000C Cái 97,829
DKA-05000C Bộ xả đáy DKA-05000C Cái 40,629
DKA-05000C Vỏ nhựa bên hông DKA-05000C Cái 113,746
DKA-05000C Vỏ nhựa mặt sau DKA-05000C Cái 200,523
DKA-05000C Vỏ nhựa mặt trước DKA-05000C Cái 256,960
DKA-05000C Dây nguồn chống giật DKA-05000C Cái 317,278
DKA-05000C Mút xốp DKA-05000C Cái 130,136
DKA-05000C Động cơ đảo DKA-05000C Cái 140,039
DKA-05000C Phao cơ DKA-05000C Cái 127,107
DKA-05000C Cảm biến mực nước DKA-05000C Cái 111,118
DKA-05000C Thanh giữ tấm làm mát sau DKA-05000C Cái 53,861
DKA-05000C Ống nước DKA-05000C Cái 53,861
DKA-05000C Lá đảo ngang DKA-05000C Cái 40,782
DKA-05000C Núm vặn DKA-05000C Cái 33,242
DKA-05000C Thanh giữ bơm DKA-05000C Cái 32,891
DKA-05000C Thanh giữ cảm biến mực nước DKA-05000C Cái 32,891
DKA-05000C Thanh giữ tấm làm mát hông DKA-05000C Cái 31,182
DKA-05000C Cốt động cơ đảo DKA-05000C Cái 25,521
DKA-05000C Khung động cơ đảo DKA-05000C Cái 37,216
DKA-05000C Khung đỡ động cơ quạt DKA-05000C Cái 91,579
zalo