MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
DKA-04000F Bảng nhựa khiển DKA-04000F Cái 53,558
DKA-04000F Động cơ quạt DKA-04000F Cái 686,002
DKA-04000F Thùng nước DKA-04000F Cái 446,997
DKA-04000F Vỏ nhựa mặt trước DKA-04000F Cái 444,300
DKA-04000F Vỏ nhựa mặt trên DKA-04000F Cái 444,300
DKA-04000F Vỏ nhựa mặt sau DKA-04000F Cái 286,390
DKA-04000F Khung nắp kính trên Cái 122,989
DKA-04000F Nắp kính trên DKA-04000F Cái 149,514
DKA-04000F Thùng carton DKA-04000F Cái 258,380
DKA-04000F Vỏ nhựa bên trái DKA-04000F Cái 205,544
DKA-04000F Vỏ nhựa bên phải DKA-04000F Cái 205,544
DKA-04000F Bơm nước DKA-04000F Cái 277,194
DKA-04000F Tấm làm mát sau DKA-04000F Cái 207,947
DKA-04000F Cánh quạt DKA-04000F Cái 182,180
DKA-04000F Bảng mạch điều khiển DKA-04000F Cái 207,723
DKA-04000F Hộp đựng bảng mạch DKA-04000F Cái 121,587
DKA-04000F Dây nguồn thường DKA-04000F Cái 294,680
DKA-04000F Tấm làm mát hông DKA-04000F Cái 114,965
DKA-04000F Mút xốp DKA-04000F Cái 98,391
DKA-04000F Máng hứng nước DKA-04000F Cái 144,912
DKA-04000F Cảm biến mực nước DKA-04000F Cái 111,118
DKA-04000F Động cơ đảo DKA-04000F Cái 81,283
DKA-04000F Điều khiển từ xa DKA-04000F Cái 61,422
DKA-04000F Lưới lọc DKA-04000F Cái 64,582
DKA-04000F Bánh xe có khóa DKA-04000F Cái 63,212
DKA-04000F Bánh xe không khóa DKA-04000F Cái 63,212
DKA-04000F Miếng dán bảng điều khiển DKA-04000F Cái 55,136
DKA-04000F Tụ DKA-04000F Cái 116,814
DKA-04000F Nút xả DKA-04000F Cái 68,762
DKA-04000F Thanh truyền động DKA-04000F Cái 40,629
DKA-04000F Lá đảo dọc DKA-04000F Cái 40,256
DKA-04000F Lá đảo ngang DKA-04000F Cái 35,523
DKA-04000F Khung đỡ động cơ đảo DKA-04000F Cái 35,624
DKA-04000F Thanh giữ lá đảo ngang DKA-04000F Cái 32,891
DKA-04000F Thanh giữ lá đảo dọc DKA-04000F Cái 30,260
zalo