MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
DKA-05000A Bảng nhựa khiển DKA-05000A Cái 51,672
DKA-05000A Bảng mạch DKA-05000A Cái 130,880
DKA-05000A Bơm nước DKA-05000A Cái 277,194
DKA-05000A Bánh xe có khóa DKA-05000A Cái 87,629
DKA-05000A Bánh xe không khóa DKA-05000A Cái 81,995
DKA-05000A Cánh quạt DKA-05000A Cái 294,619
DKA-05000A Chân đỡ DKA-05000A Cái 140,707
DKA-05000A Kênh phân phối nước sau DKA-05000A Cái 69,140
DKA-05000A Động cơ đảo DKA-05000A Cái 140,039
DKA-05000A Núm vặn DKA-05000A Cái 33,242
DKA-05000A Thanh báo chỉ mực nước DKA-05000A Cái 53,861
DKA-05000A Thùng carton DKA-05000A Cái 342,524
DKA-05000A Vỏ nhựa mặt trên có chia nước DKA-05000A Cái 250,654
DKA-05000A Động cơ quạt DKA-05000A Cái 1,646,323
DKA-05000A Thùng nước DKA-05000A Cái 536,096
DKA-05000A Dây nguồn chống giật DKA-05000A Cái 317,278
DKA-05000A Vỏ nhựa mặt trước DKA-05000A Cái 256,960
DKA-05000A Mút xốp DKA-05000A Cái 130,136
DKA-05000A Miệng gió DKA-05000A Cái 256,277
DKA-05000A Vỏ nhựa mặt trên DKA-05000A Cái 250,654
DKA-05000A Bộ điều khiển cơ DKA-05000A Cái 217,897
DKA-05000A Vỏ nhựa mặt sau DKA-05000A Cái 200,523
DKA-05000A Tấm làm mát sau DKA-05000A Cái 258,014
DKA-05000A Lưới bảo vệ trước DKA-05000A Cái 147,284
DKA-05000A Tấm làm mát hông DKA-05000A Cái 198,620
DKA-05000A Phao cơ DKA-05000A Cái 127,107
DKA-05000A Cột nhựa DKA-05000A Cái 122,287
DKA-05000A Vỏ nhựa bên hông DKA-05000A Cái 113,746
DKA-05000A Tụ DKA-05000A Cái 97,829
DKA-05000A Cảm biến mực nước DKA-05000A Cái 111,118
DKA-05000A Thanh đỡ động cơ quạt DKA-05000A Cái 91,204
DKA-05000A Máng hứng nước sau DKA-05000A Cái 68,653
DKA-05000A Nắp châm nước DKA-05000A Cái 68,653
DKA-05000A Thanh chống động cơ quạt DKA-05000A Cái 55,384
DKA-05000A Thanh giữ tấm làm mát sau DKA-05000A Cái 53,861
DKA-05000A Ống nước DKA-05000A Cái 53,861
DKA-05000A Máng hứng nước hông DKA-05000A Cái 50,307
DKA-05000A Lá đảo ngang DKA-05000A Cái 40,782
DKA-05000A Thanh giữ lá đảo ngang DKA-05000A Cái 34,469
DKA-05000A Thanh truyền động DKA-05000A Cái 34,469
DKA-05000A Thanh giữ lá đảo dọc DKA-05000A Cái 34,469
DKA-05000A Lá đảo dọc DKA-05000A Cái 33,943
DKA-05000A Bộ xả đáy DKA-05000A Cái 40,629
DKA-05000A Thanh giữ bơm DKA-05000A Cái 32,891
DKA-05000A Thanh giữ cảm biến mực nước DKA-05000A Cái 32,891
DKA-05000A Kênh phân phối nước hông DKA-05000A Cái 32,629
DKA-05000A Tai quấn dây nguồn DKA-05000A Cái 31,252
DKA-05000A Thanh giữ tấm làm mát hông DKA-05000A Cái 31,182
zalo