MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
DKA-06000A Bảng nhựa khiển DKA-06000A Cái 66,328
DKA-06000A Bơm nước DKA-06000A Cái 322,758
DKA-06000A Bánh xe có khóa DKA-06000A Cái 63,476
DKA-06000A Bánh xe không khóa DKA-06000A Cái 80,971
DKA-06000A Cánh quạt DKA-06000A Cái 207,725
DKA-06000A Tấm làm mát sau DKA-06000A Cái 334,322
DKA-06000A Tấm làm mát hông DKA-06000A Cái 186,623
DKA-06000A Khung miệng gió DKA-06000A Cái 50,504
DKA-06000A Lưới lọc sau DKA-06000A Cái 83,228
DKA-06000A Lưới lọc hông DKA-06000A Cái 83,228
DKA-06000A Động cơ đảo DKA-06000A Cái 81,283
DKA-06000A Nắp châm nước DKA-06000A Cái 40,782
DKA-06000A Núm vặn DKA-06000A Cái 41,671
DKA-06000A Thanh báo chỉ mực nước  Cái 32,814
DKA-06000A Bộ xả đáy DKA-06000A Cái 68,762
DKA-06000A Vỏ nhựa bên hông DKA-06000A Cái 186,461
DKA-06000A Vỏ nhựa mặt sau DKA-06000A Cái 517,873
DKA-06000A Vỏ nhựa mặt trên DKA-06000A Cái 250,654
DKA-06000A Vỏ nhựa mặt trước DKA-06000A Cái 517,873
DKA-06000A Động cơ quạt DKA-06000A Cái 956,104
DKA-06000A Thùng nước DKA-06000A Cái 446,997
DKA-06000A Thùng carton DKA-06000A Cái 334,540
DKA-06000A Dây nguồn chống giật DKA-06000A Cái 317,278
DKA-06000A Bộ điều khiển cơ DKA-06000A Cái 201,818
DKA-06000A Kênh phân phối nước DKA-06000A Cái 68,762
DKA-06000A Máng hứng nước sau DKA-06000A Cái 64,249
DKA-06000A Thanh truyền động DKA-06000A Cái 62,175
DKA-06000A Thanh đỡ động cơ quạt DKA-06000A Cái 60,164
DKA-06000A Tụ DKA-06000A Cái 97,829
DKA-06000A Công tắc tốc độ DKA-06000A Cái 62,175
DKA-06000A Máng hứng nước hông DKA-06000A Cái 40,782
DKA-06000A Lá đảo dọc DKA-06000A Cái 32,891
DKA-06000A Thanh giữ lá đảo dọc DKA-06000A Cái 38,152
DKA-06000A Thanh giữ bơm DKA-06000A Cái 32,891
DKA-06000A Thanh giữ tấm làm mát sau DKA-06000A Cái 31,839
DKA-06000A Thanh giữ tấm làm mát hông DKA-06000A Cái 31,839
DKA-06000A Lá đảo ngang DKA-06000A Cái 31,312
DKA-06000A Thanh giữ lá đảo ngang DKA-06000A Cái 31,312
zalo