MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
DKA-05000D Bảng mạch nguồn DKA-05000D Cái 324,634
DKA-05000D Bánh xe có khóa DKA-05000D Cái 87,629
DKA-05000D Bánh xe không khóa DKA-05000D Cái 81,995
DKA-05000D Cánh quạt DKA-05000D Cái 294,619
DKA-05000D Thùng carton DKA-05000D Cái 332,544
DKA-05000D Co chia nước DKA-05000D Cái 32,737
DKA-05000D Động cơ quạt DKA-05000D Cái 1,646,323
DKA-05000D Thùng nước DKA-05000D Cái 456,897
DKA-05000D Dây nguồn chống giật DKA-05000D Cái 317,278
DKA-05000D Mút xốp DKA-05000D Cái 130,136
DKA-05000D Vỏ nhựa mặt trước DKA-05000D Cái 256,960
DKA-05000D Miệng gió DKA-05000D Cái 256,277
DKA-05000D Vỏ nhựa mặt trên DKA-05000D Cái 250,654
DKA-05000D Bảng mạch điều khiển DKA-05000D Cái 199,205
DKA-05000D Bơm nước DKA-05000D Cái 277,194
DKA-05000D Vỏ nhựa mặt sau DKA-05000D Cái 200,523
DKA-05000D Tấm làm mát sau DKA-05000D Cái 258,014
DKA-05000D Lưới bảo vệ trước DKA-05000D Cái 147,284
DKA-05000D Tấm làm mát hông DKA-05000D Cái 198,620
DKA-05000D Động cơ đảo DKA-05000D Cái 140,039
DKA-05000D Phao cơ DKA-05000D Cái 127,107
DKA-05000D Cột nhựa DKA-05000D Cái 122,287
DKA-05000D Vỏ nhựa bên hông DKA-05000D Cái 113,746
DKA-05000D Tụ DKA-05000D Cái 97,829
DKA-05000D Cảm biến mực nước DKA-05000D Cái 111,118
DKA-05000D Thanh đỡ động cơ quạt DKA-05000D Cái 91,204
DKA-05000D Điều khiển từ xa DKA-05000D Cái 64,609
DKA-05000D Kênh phân phối nước sau DKA-05000D Cái 69,140
DKA-05000D Máng hứng nước sau DKA-05000D Cái 68,653
DKA-05000D Nắp châm nước DKA-05000D Cái 68,653
DKA-05000D Thanh giữ tấm làm mát sau DKA-05000D Cái 53,861
DKA-05000D Ống nước DKA-05000D Cái 53,861
DKA-05000D Bảng nhựa khiển DKA-05000D Cái 51,672
DKA-05000D Máng hứng nước hông DKA-05000D Cái 50,307
DKA-05000D Lá đảo ngang DKA-05000D Cái 40,782
DKA-05000D Thanh giữ lá đảo ngang DKA-05000D Cái 34,469
DKA-05000D Thanh truyền động DKA-05000D Cái 34,469
DKA-05000D Thanh giữ lá đảo dọc DKA-05000D Cái 34,469
DKA-05000D Lá đảo dọc DKA-05000D Cái 33,943
DKA-05000D Bộ xả đáy DKA-05000D Cái 40,629
DKA-05000D Thanh giữ bơm DKA-05000D Cái 32,891
DKA-05000D Thanh giữ cảm biến mực nước DKA-05000D Cái 32,891
DKA-05000D Kênh phân phối nước hông DKA-05000D Cái 32,629
DKA-05000D Tai quấn dây nguồn DKA-05000D Cái 31,312
DKA-05000D Thanh giữ tấm làm mát hông DKA-05000D Cái 31,182
zalo