MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
DKA-05000E Bảng nhựa khiển DKA-05000E Cái 62,039
DKA-05000E Động cơ quạt DKA-05000E Cái 710,302
DKA-05000E Thùng nước DKA-05000E Cái 347,497
DKA-05000E Vỏ nhựa mặt trên DKA-05000E Cái 340,345
DKA-05000E Vỏ nhựa mặt trước DKA-05000E Cái 281,486
DKA-05000E Miệng gió DKA-05000E Cái 290,804
DKA-05000E Tấm làm mát sau DKA-05000E Cái 280,688
DKA-05000E Vỏ nhựa mặt sau DKA-05000E Cái 225,630
DKA-05000E Bơm nước DKA-05000E Cái 277,194
DKA-05000E Thùng carton DKA-05000E Cái 207,725
DKA-05000E Cánh quạt DKA-05000E Cái 127,824
DKA-05000E Nắp vỏ nhựa trên DKA-05000E Cái 121,587
DKA-05000E Vỏ nhựa bên hông DKA-05000E Cái 271,674
DKA-05000E Tấm làm mát hông DKA-05000E Cái 125,794
DKA-05000E Động cơ đảo DKA-05000E Cái 87,245
DKA-05000E Nút xả DKA-05000E Cái 56,646
DKA-05000E Thanh đỡ động cơ quạt DKA-05000E Cái 55,136
DKA-05000E Công tắc tốc độ DKA-05000E Cái 54,633
DKA-05000E Bánh xe có khóa DKA-05000E Cái 56,568
DKA-05000E Bánh xe không khóa DKA-05000E Cái 41,518
DKA-05000E Thanh giữ lá đảo ngang lớn DKA-05000E Cái 43,784
DKA-05000E Đá khô DKA-05000E Cái 59,159
DKA-05000E Máng hứng nước sau DKA-05000E Cái 39,421
DKA-05000E Thanh đỡ công tắc DKA-05000E Cái 38,024
DKA-05000E Thanh giữ lá đảo ngang nhỏ DKA-05000E Cái 38,152
DKA-05000E Thanh đỡ động cơ đảo DKA-05000E Cái 38,024
DKA-05000E Ống nước DKA-05000E Cái 35,055
DKA-05000E Lá đảo dọc DKA-05000E Cái 34,891
DKA-05000E Máng hứng nước hông DKA-05000E Cái 32,945
DKA-05000E Ống xả nước DKA-05000E Cái 32,871
DKA-05000E Thanh giữ lá đảo dọc DKA-05000E Cái 35,523
DKA-05000E Thanh truyền động DKA-05000E Cái 32,814
DKA-05000E Lá đảo ngang DKA-05000E Cái 32,679
DKA-05000E Hộp đựng động cơ đảo DKA-05000E Cái 32,286
DKA-05000E Núm vặn DKA-05000E Cái 30,210
DKA-05000E Tụ DKA-05000E Cái 97,829
DKA-05000E Cốt động cơ đảo DKA-05000E Cái 26,043
zalo