MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
MKA-08000B Tấm làm mát sau  Cái 262,917
MKA-08000B Tấm làm mát hông Cái 114,474
MKA-08000B Thùng nước  MKA-08000B Cái 302,947
MKA-08000B Bơm nước MKA-08000B Cái 310,213
MKA-08000B Bảng nhựa khiển MKA-08000B Cái 59,195
MKA-08000B Bảng mạch điều khiển MKA-08000B Cái 271,966
MKA-08000B Bảng mạch nguồn MKA-08000B Cái 302,060
MKA-08000B Cánh quạt MKA-08000B Cái 112,031
MKA-08000B Lá đảo ngang MKA-08000B Cái 29,787
MKA-08000B Lá đảo dọc MKA-08000B Cái 34,097
MKA-08000B Thanh giữ lá đảo dọc MKA-08000B Cái 27,395
MKA-08000B Thanh giữ lá đảo ngang lớn MKA-08000B Cái 32,662
MKA-08000B Thanh giữ lá đảo ngang nhỏ MKA-08000B Cái 27,553
MKA-08000B Vỏ nhựa bên phải MKA-08000B Cái 140,297
MKA-08000B Vỏ nhựa mặt sau MKA-08000B Cái 191,951
MKA-08000B Vỏ nhựa bên trái MKA-08000B Cái 139,837
MKA-08000B Vỏ nhựa mặt trên có chia nước MKA-08000B Cái 215,906
MKA-08000B Vỏ nhựa mặt trước MKA-08000B Cái 283,990
MKA-08000B Thanh truyền động MKA-08000B Cái 27,395
MKA-08000B Động cơ quạt MKA-08000B Cái 1,661,282
MKA-08000B Động cơ đảo MKA-08000B Cái 493,174
MKA-08000B Điều khiển từ xa MKA-08000B Cái 96,276
MKA-08000B Máng hứng nước MKA-08000B Cái 62,359
MKA-08000B Nắp châm nước MKA-08000B Cái 31,706
zalo