MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
DKA-04500C Bảng nhựa khiển DKA-04500C Cái 54,891
DKA-04500C Bơm nước DKA-04500C Cái 277,194
DKA-04500C Bánh xe có khóa DKA-04500C Cái 63,476
DKA-04500C Bánh xe không khóa DKA-04500C Cái 80,971
DKA-04500C Cánh quạt DKA-04500C Cái 309,589
DKA-04500C Tấm làm mát sau DKA-04500C Cái 287,458
DKA-04500C Tấm làm mát hông DKA-04500C Cái 145,961
DKA-04500C Công tắc bơm, đảo DKA-04500C Cái 38,024
DKA-04500C Công tắc tốc độ DKA-04500C Cái 62,679
DKA-04500C Thanh đỡ động cơ quạt DKA-04500C Cái 83,607
DKA-04500C Lá đảo dọc DKA-04500C Cái 42,768
DKA-04500C Lưới lọc DKA-04500C Cái 88,659
DKA-04500C Kênh phân phối nước sau DKA-04500C Cái 68,762
DKA-04500C Kênh phân phối nước hông DKA-04500C Cái 60,164
DKA-04500C Miệng gió DKA-04500C Cái 464,827
DKA-04500C Động cơ đảo DKA-04500C Cái 117,769
DKA-04500C Nắp châm nước DKA-04500C Cái 69,140
DKA-04500C Nút nhấn bơm, đảo, nguồn DKA-04500C Cái 38,024
DKA-04500C Núm vặn tốc độ DKA-04500C Cái 30,210
DKA-04500C Thanh giữ lá đảo dọc DKA-04500C Cái 56,400
DKA-04500C Thanh truyền động DKA-04500C Cái 40,107
DKA-04500C Thùng carton DKA-04500C Cái 228,161
DKA-04500C Thùng nước DKA-04500C Cái 536,096
DKA-04500C Bộ xả đáy DKA-04500C Cái 55,136
DKA-04500C Vỏ nhựa bên hông DKA-04500C Cái 220,609
DKA-04500C Vỏ nhựa mặt sau DKA-04500C Cái 409,964
DKA-04500C Vỏ nhựa mặt trên DKA-04500C Cái 335,439
DKA-04500C Vỏ nhựa mặt trước DKA-04500C Cái 405,059
DKA-04500C Động cơ quạt DKA-04500C Cái 1,646,323
DKA-04500C Dây nguồn chống giật DKA-04500C Cái 317,278
DKA-04500C Vỏ nhựa bên phải DKA-04500C Cái 220,609
DKA-04500C Bộ điều khiển cơ DKA-04500C Cái 96,905
DKA-04500C Lưới lọc hông DKA-04500C Cái 88,659
DKA-04500C Cảm biến mực nước DKA-04500C Cái 111,118
DKA-04500C Máng hứng nước sau DKA-04500C Cái 64,249
DKA-04500C Thanh giữ lá đảo ngang ngắn DKA-04500C Cái 38,677
DKA-04500C Thanh giữ lá đảo ngang DKA-04500C Cái 56,400
DKA-04500C Máng hứng nước hông DKA-04500C Cái 55,384
DKA-04500C Tụ DKA-04500C Cái 97,829
DKA-04500C Thanh giữ lá đảo dọc ngắn DKA-04500C Cái 56,400
DKA-04500C Lá đảo ngang DKA-04500C Cái 38,677
DKA-04500C Hộp đựng động cơ đảo DKA-04500C Cái 35,419
DKA-04500C Cốt động cơ đảo DKA-04500C Cái 50,701
zalo