MODEL TÊN LINH KIỆN ĐVT GIÁ BÁN LẺ
DKA-10000A Bảng nhựa khiển DKA-10000A Cái 52,144
DKA-10000A Bảng mạch nguồn DKA-10000A Cái 507,914
DKA-10000A Bảng mạch điều khiển DKA-10000A Cái 274,686
DKA-10000A Bơm nước DKA-10000A Cái 277,194
DKA-10000A Bánh xe có khóa DKA-10000A Cái 87,629
DKA-10000A Bánh xe không khóa DKA-10000A Cái 81,995
DKA-10000A Cánh quạt DKA-10000A Cái 294,619
DKA-10000A Chân đỡ DKA-10000A Cái 140,707
DKA-10000A Hộp đựng bảng mạch điều khiển DKA-10000A Cái 53,128
DKA-10000A Lá đảo dọc DKA-10000A Cái 33,943
DKA-10000A Lá đảo ngang DKA-10000A Cái 33,943
DKA-10000A Lưới bảo vệ trước DKA-10000A Cái 146,342
DKA-10000A Miệng gió DKA-10000A Cái 256,277
DKA-10000A Nắp châm nước DKA-10000A Cái 68,653
DKA-10000A Điều khiển từ xa DKA-10000A Cái 83,262
DKA-10000A Thanh giữ lá đảo dọc DKA-10000A Cái 34,469
DKA-10000A Thanh giữ lá đảo ngang DKA-10000A Cái 34,469
DKA-10000A Thanh truyền động DKA-10000A Cái 34,378
DKA-10000A Thùng carton DKA-10000A Cái 339,529
DKA-10000A Thùng nước DKA-10000A Cái 536,096
DKA-10000A Vỏ nhựa bên hông DKA-10000A Cái 113,746
DKA-10000A Vỏ nhựa phân tầng DKA-10000A Cái 90,997
DKA-10000A Vỏ nhựa mặt sau DKA-10000A Cái 200,523
DKA-10000A Động cơ quạt DKA-10000A Cái 1,646,323
DKA-10000A Dây nguồn chống giật DKA-10000A Cái 317,278
DKA-10000A Vỏ nhựa mặt trước DKA-10000A Cái 256,960
DKA-10000A Vỏ nhựa mặt trên DKA-10000A Cái 250,654
DKA-10000A Tấm làm mát sau DKA-10000A Cái 258,014
DKA-10000A Tấm làm mát hông DKA-10000A Cái 198,620
DKA-10000A Động cơ đảo DKA-10000A Cái 140,039
DKA-10000A Phao cơ DKA-10000A Cái 126,359
DKA-10000A Cột nhựa DKA-10000A Cái 122,287
DKA-10000A Tụ DKA-10000A Cái 97,829
DKA-10000A Cảm biến mực nước DKA-10000A Cái 111,118
DKA-10000A Thanh đỡ động cơ quạt DKA-10000A Cái 91,204
DKA-10000A Kênh phân phối nước sau DKA-10000A Cái 69,140
DKA-10000A Máng hứng nước sau DKA-10000A Cái 68,653
DKA-10000A Thanh giữ tấm làm mát sau DKA-10000A Cái 53,861
DKA-10000A Ống nước DKA-10000A Cái 53,629
DKA-10000A Nút xả DKA-10000A Cái 40,629
DKA-10000A Máng hứng nước hông DKA-10000A Cái 50,307
DKA-10000A Thanh giữ bơm DKA-10000A Cái 32,891
DKA-10000A Tai quấn dây nguồn DKA-10000A Cái 35,419
DKA-10000A Thanh giữ cảm biến mực nước DKA-10000A Cái 32,891
DKA-10000A Thanh giữ tấm làm mát hông DKA-10000A Cái 31,182
zalo